Bewust bouwen en wonen

Duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn vaste onderdelen van onze bedrijfsvoering. We sturen sterk op onze bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Milieubeleid

Ons milieubeleid richt zich o.a. op het voorkomen van verontreiniging en van hinder op de bouwplaats. Ook letten we op ons afvalscheiding, energieverbruik en brandstofverbruik. Zo sluiten we zonnepanelen op nieuwbouwwoningen nog voor de oplevering aan waardoor ze de bouwplaats kunnen voorzien van groene stroom. Bovendien rijden onze medewerkers zoveel mogelijk samen naar de bouwplaats.

Zelfvoorzienend

We zijn zelfvoorzienend in onze energie door het gebruik van energiezuinige LED-verlichting, 600 zonnepanelen op het dak van de werkplaats en het upgraden van de isolatie van de bestaande gevel en dak van de werkplaats in Twello.

Gasloos

Ons resthout wordt gerecycled tot korrels voor pelletkachels. Hiermee verwarmen we de werkplaats en ons kantoor in Twello. We zijn hierdoor volledig gasloos.

Bewust wonen en ‘Nul op de meter’

Wij bouwen met hoogwaardige materialen. Vloerverwarming, zonnepanelen en goede isolatie zorgen voor lage energiekosten. Kopers kunnen er met extra zonnepanelen zelfs voor kiezen of ze hun maandelijkse energiekosten naar 0 euro willen terugbrengen, dit noemen we ‘nul op de meter’ woningen.

BENG-normen

Steeds vaker bouwen we volgens de BENG-normen (BENG is een Bijna Energie-Neutraal Gebouw). Dat betekent dat de woningen nu al voldoen aan de hogere wettelijke eisen voor energiezuinigheid. Met deze woningen lopen we dus vooruit op de regelgeving.

Professioneel advies

Onlangs hebben enkele van onze medewerkers met succes de opleiding tot gecertificeerd EPA-adviseur afgerond. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten nog beter te adviseren over de effecten en kosten van energetische maatregelen.

CO2-Prestatieladder

Wij zijn pro-actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en als onderdeel daarvan hanteren wij de CO₂ -Prestatieladder. Continue zetten wij als bedrijf stappen op het gebied van duurzaamheid en middels de CO₂ -Prestatieladder geven wij hier ook kaders aan. Hiervoor hebben wij alle CO2-emissiebronnen in kaart gebracht waardoor wij een duidelijk inzicht hebben van onze CO2-uitstoot. Hierdoor kunnen wij nog concretere stappen zetten in het structureel verminderen van onze eigen CO2-footprint en zo bijdragen aan een beter klimaat.

Hier is ons certificaat in te zien
Hier is onze voortgangsrapportage 2023 S2 in te zien
Hier is onze voortgangsrapportage 2023 S1 in te zien
Hier is onze voortgangsrapportage 2022 (ons basisjaar) in te zien

 

Bekijk onze duurzaamheid projecten