Een bijzondere wijk in beeld Ugchelen Buiten


In september 2016 begon de sloop van de voormalige TNO-locatie, waarmee ruimte werd gemaakt voor de nieuwe woonwijk Ugchelen Buiten. Een samenwerking tussen D.W. Investments en Nikkels projecten.

In deze wijk zijn in totaal 248 woningen gebouwd en nog 27 vrije kavels met eigen bouw. In totaal waren er 4 verschillende architecten betrokken bij het project.

Inmiddels is de wijk volop bewoond en heerst er de bedrijvigheid van een nieuwe wijk. De wegen zijn aangelegd, er zijn prachtige groene speelplaatsen en de wijk is omzoomd door het water De Zwaanspreng, die in ere is hersteld.

Geniet mee van de beelden van deze prachtige wijk!


Andere projectontwikkeling projecten