Oosterhof Zuid Vaassen

Vaassen

Op de voormalige esgronden bij Vaassen wordt de woonwijk Oosterhof uitgebreid met 83 woningen. Inmiddels is een schetsontwerp gemaakt voor een groen duurzaam woongebied met hoofdzakelijk grondgebonden woningen. De woningen laten een brede verdeling van woningtypen zien: van sociale huurwoningen tot vrijstaande woningen.

Meer informatie vind je op de projectwebsite. 

Andere projectontwikkeling projecten