Stap dichterbij 66 woningen Abersonterrein in Olst


Het gebied rondom de voormalige Abersonfabriek gaat er binnenkort heel anders uitzien. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe unaniem het bestemmingsplan voor het gebied Aberson in Olst vastgesteld. Daarmee is groen licht gegeven voor het bouwen van maximaal 66 woningen en de voorzieningen die daarbij horen, zoals wegen en groen. Er komt een mooie woonwijk, dichtbij het centrum en het station.

Het bestemmingsplan heeft vanaf 28 mei 2020 zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn zes reacties gekomen. Naar aanleiding van deze reacties heeft de gemeente Olst-Wijhe het bestemmingsplan aangepast, zodat het nog beter aansluit op de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke waarden. Deze aangepaste versie is afgelopen maandagavond 18 januari door de gemeenteraad vastgesteld. ‘We zijn blij met het behalen van deze mijlpaal. Met het vaststellen van het bestemmingsplan komt de realisatie van 20 sociale huurwoningen eindelijk in zicht en die zijn hard nodig in Olst.’, aldus Marijke Kool, directeur SallandWonen.

Het bestemmingsplan wordt pas onherroepelijk als er binnen zes weken geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State. De publicatie hierover staat begin februari 2021 op de gemeentelijke pagina in de Huis aan Huis – Reklamix, op de website van de gemeente Olst-Wijhe en in de Staatscourant.

De VOF Olst-Oost (combinatie van Nikkels Projecten bv en SallandWonen) is voornemens om na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan te starten met de sloop van de voormalige Abersonfabriek en het in gang zetten van de benodigde milieusanering. “We hopen dat we snel aan de slag kunnen om Olst nog mooier te maken en woningen in diverse categorieën toe te kunnen voegen!”, aldus Gerrit Nikkels van Nikkels Projecten bv.