Vogelbuurt Apeldoorn in afrondingsfase


Middenin Apeldoorn-Zuid nadert de renovatie van de Vogelbuurt het einde. In totaal zijn er, met de laatste oplevering van 38 woningen die komende periode plaatsvindt, 126 nieuwe woningen en appartementen gerealiseerd.

Op vrijdag 13 oktober organiseerde woningcorporatie De Goede Woning een officiële bijeenkomst, om de oplevering van de laatste woningen te vieren. Er werd een gemetseld bankje onthuld, dat de corporatie schonk aan de nieuwe buurt.

Met deze vernieuwing is de wijk, die oorspronkelijk stamde uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, weer klaar voor de toekomst. De nieuwe Vogelbuurt is geïnspireerd op zogenaamde tuindorpen, met kenmerken zoals bouwen op kleine schaal, veel ruimte voor groen, aandacht voor hoeken en een lage goothoogte.

Het project is in drie fases gebouwd, om de impact op de omgeving zo laag mogelijk te houden. Begin 2015 is de eerste fase al gestart. Begin dit jaar zijn we begonnen met de bouw van de laatste fase, die nu is afgerond. Al met al een project om met trots op terug te kijken.

De Stentor was aanwezig bij deze feestelijke afronding.

Andere woningbouw projecten

Mooi werk?
Neem contact op!

info@nikkels.nl

(0571) 27 78 00

Contactpagina