Vervallen Aberson-terrein in Olst krijgt nieuwe toekomst!


Gemeente Olst-Wijhe, Nikkels projecten en Salland Wonen slaan de handen inéén om het vervallen Aberson-terrein in Olst een nieuwe impuls te geven. Op het vervallen Aberson-terrein is ruimte voor 46 koopwoningen en 20 sociale huurwoningen die Nikkels en Salland Wonen ontwikkelen. Hiervoor wordt de oude Aberson-fabriek gesloopt. Daarnaast wordt er met het plan invulling gegeven aan de doorgaande fietsverbinding tussen de nog te bouwen fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat en de sportvoorzieningen.  

Gemeente Olst-Wijhe, Nikkels projecten en Salland Wonen hebben met elkaar een overeenkomst gesloten en werken samen aan de ontwikkeling van het terrein. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan, waarin in op grote lijnen zichtbaar wordt hoe deze woningbouwontwikkeling wordt ingepast tussen de Jan Hooglandstraat, het terrein ‘Averbergen’, de Kleistraat en het buitengebied.

Het plan draagt bij aan een passend woningaanbod, een goede landschappelijke inpassing en een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst.

Nu deze stap gezet is wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Om omwonenden verder te informeren over het plan wordt nog dit jaar een inloopavond georganiseerd.

Op de foto v.l.n.r.: Gerrit Nikkels (Nikkels Projecten), Wethouder Herman Engberink en Marijke Kool (SallandWonen).