Van EPC naar BENG in 2021


Tot 31 december 2020 werd er in het Bouwbesluit verwezen naar de Energie Prestatie Coëfficiënt volgens NEN 7120 voor de eisen die worden gesteld aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen. Per 1 januari 2021 is die vervangen voor de ‘BENG-norm’, wat staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

BENG is gebaseerd op de gedachte van ‘Trias Energetica’, namelijk het beperken van de energievraag, gebruiken van duurzame energie en indien nodig gebruik van zo schoon mogelijke fossiele brandstoffen. In de praktijk wordt er gekeken naar de energiebehoefte van gebouw en vervolgens wordt en optimale kwaliteit van de gebouwschil bepaald, waaronder de isolatie, beglazing en luchtdichtheid.

De afdeling Calculatie/Planvorming bij Nikkels heeft voor deze transitie afgelopen jaar een cursus gevolgd, om te kunnen werken volgens deze nieuwe norm. Dat betekent dat wij kunnen voldoen aan de vraag om de energiezuinigheid van nieuwbouw volgens de nieuwe ‘BENG-norm’ te berekenen en uit te voeren.