TNO-complex maakt plaats voor woningen


Foto: De Stentor, Bert Felix

Op het voormalige TNO-terrein op de grens van Apeldoorn en Ugchelen wordt het plan Ugchelen Buiten ontwikkeld. Het plan omvat 275 woningen en is een van de grootste gebiedstransformaties in Nederland. D.W. Investments gaat voor de realisatie van de plannen een samenwerking aan met Nikkels.

Maar liefst 70.000 vierkante meter kantoorvolume op het terrein maakt plaats voor woningen. Dit najaar worden de voormalige TNO-gebouwen gesloopt en worden de eerste stappen gezet in de transformatie van het terrein. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is dat de bestaande groenstructuur  zoveel mogelijk blijft behouden zodat er direct vanaf de oplevering er een parkachtige woonomgeving is.

Meer informatie over Ugchelen Buiten