Overeenkomst met gemeente Hattem over ontwikkeling ‘t Veen


De gemeente Hattem en Nikkels Projecten BV hebben begin februari een anterieure overeenkomst gesloten voor ontwikkelingen op bedrijventerrein ’t Veen. De gemeente wil het bedrijventerrein graag ontwikkelen naar een gemengd gebied met ruimte voor woningbouw, kleinschalige bedrijvigheid en educatie. Nikkels heeft een aantal locaties op ’t Veen verworven die zij graag wil ontwikkelen naar woningbouw en zal dit samen met BPD verder oppakken.

De locatie in Hattem biedt veel kansen voor de transformatie van Hattem. Het ligt op korte afstand van het centrum en bovendien vlakbij Zwolle. Gerrit Nikkels: “Dit is niet ons eerste project in Hattem, het bevalt ons hier goed. Samen met BPD Ontwikkeling steken we graag onze nek uit voor de ontwikkeling van dit gebied.”

Er is in Hattem veel vraag naar woningen, in alle prijsklassen. Deze ontwikkeling is daarom een waardevolle toevoeging voor Hattem.

Naar verwachting bouwt Nikkels ongeveer 112 woningen in verschillende prijsklassen. Begin 2018 rond Nikkels de sloop en sanering van de locatie af. Ondertussen worden de plannen voor woningbouw verder uitgewerkt. Woningbouw kan, afhankelijk van de voortgang van het bestemmingsplan en de verkoop, ongeveer van start de loop van 2019.