Ontwikkeling De Timp in Duiven


In Duiven gaan we in samenwerking met Le Clercq Projectontwikkeling, in opdracht van de GemeenteDuiven en Vivare Woningcorporatie, het gebied van de voormalige schoollocatie De Timp ontwikkelen.

De gemeente en Vivare hadden samen een prijsvraag uitgeschreven voor deze ontwikkeling. Bijzonder aan deze prijsvraag was dat vooraf de direct omwonenden en de naastgelegen school hebben meegedacht over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling. Ook hebben ze mee mogen besluiten over welke inzending als winnaar werd gekozen.

Voor de bouw van woningen deze locatie moet het bestemmingsplan worden aangepast van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. Naar verwachting ligt het ontwerp bestemmingsplan in juni ter inzage en kan begin 2023 gestart worden met de bouw.

Als voorbereiding hierop is in december vorig jaar gestart met de sloop van de voormalige basisschool De Timp, die in februari gereed zal zijn.