Inloopavond bestemmingsplan Aberson locatie Olst


Op 27 februari organiseerden Salland Wonen en Nikkels een inloopavond waar het bestemmingsplan werd gepresenteerd voor de nieuwbouw op de huidige ‘Aberson locatie’. Ook de gemeente was vertegenwoordigd op deze avond. Het plan bestaat uit de nieuwbouw van in totaal 66 woningen, waarvan 20 sociale huurwoningen.

 

Bij de drukbezochte avond in het Kulturhus in Olst was georganiseerd voor de direct omwonenden van het plan. Men kon op deze avond het concept bestemmingsplan en enkele referentiebeelden qua woningtypes bekijken. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen aan alle aanwezig partijen. Er klonken veelal positieve geluiden over de ontwikkelingen op de voormalig Aberson locatie.

 

Naar verwachting gaat Nikkels begin 2021 starten met de sloop van de huidige bebouwing, afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.