Informatieavond woningbouw Het Veen in Hattem


Op dinsdag 11 december jl. organiseerden BPD Ontwikkeling en Nikkels, de ontwikkelaars van woningbouw in een deel van Het Veen, een informatieavond in De Marke. Omwonenden en bedrijven rondom de ontwikkellocatie in Het Veen waren hiervoor uitgenodigd. Zij konden voor het eerst de plannen bekijken voor de voormalige locaties van BeterBed en Antarctica en de locatie waar op dit moment nog de kringloopwinkel is gevestigd.

Er was veel belangstelling van zowel de omwonenden als de ondernemers. Ook de gemeente was aanwezig om vragen te beantwoorden. De reacties van de aanwezigen op de eerste concept plannen waren veelal positief en veel vragen konden door gemeente, Nikkels en BPD direct beantwoord worden.

Raymond Stapel, projectmanager bij BPD: “Het is goed te zien dat veel ondernemers en omwonenden zich betrokken voelen bij de transformatie van Het Veen en deze locatie in het bijzonder. Door hierover het gesprek aan te gaan krijgen Hattemers meer zicht op de voortgang van deze transformatie en wij een goede indruk van wat er bij de Hattemers speelt rondom onze plannen.”

Bestemmingsplan

De afgelopen periode hebben BPD en Nikkels in samenwerking met gemeente Hattem het woningbouwplan uitgewerkt tot een bestemmingsplan. Naar verwachting gaat dit in het 1e kwartaal van 2019 in procedure. Indien de procedure voorspoedig verloopt zal de verkoop van de eerste woningen starten in het derde kwartaal van 2019 en de bouw medio 2020.

Website en enquête

Op de informatieavond is tevens de website www.hattem-nieuwbouw.nl/het-veen live gegaan. Hierop kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen in Het Veen. Verder staat er een enquête online. De ontwikkelaars willen hiermee in kaart brengen welke woonbehoefte er onder de belangstellenden van Het Veen in Hattem is.