Digitale tools voor Wet kwaliteitsborging


Begin 2022 zal de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in werking treden, wat betekent dat je als bouwbedrijf jouw kwaliteit van bouwen moet kunnen aantonen. Om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen is Nikkels in 2020 gestart met de implementatie van homeDNA, een digitaal platform om aan deze kwaliteitsborging te voldoen.

Zowel tijdens de bouw, bij de oplevering als in de onderhoudsfase wordt inmiddels met dit digitale platform gewerkt, waarin alles wordt vastgelegd. Zo is er altijd overzicht en is alles vastgelegd.

In samenwerking met homeDNA is door Cobouw een artikel geplaatst hierover, lees hier het complete artikel!