Al 50 woningen opgeleverd in Ugchelen Buiten


Er wordt druk gebouwd en opgeleverd op Ugchelen Buiten. Veld Ais al enige tijd bewoond, de 13 woningen van veld B zijn dit jaar ook opgeleverd en op dit moment ontvangen de eerste Kopers in Veld C de sleutel van hun nieuwe woning.

Voor de jaarwisseling 2019-2020 zullen 15 woningen van de in totaal 28 van veld C zijn opgeleverd. De overige woningen worden in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.

Ook bij de volgende velden zijn alweer volop bouwactiviteiten. In veld D zullen nog dit jaar de eerste kappen op woningen worden gelegd. Begin volgend jaar wordt er gestart met de afbouw van deze 21 woningen.

In veld G zijn we gestart met de funderingen van de 19 woningen en wordt na de vakantie begonnen met het leggen van de begane grondvloeren.

Al met al zijn we volop aan het bouwen en zijn er ondertussen al 50 prachtige woningen opgeleverd.